ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG)

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จากกระทรวงพลังงานในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG เพื่อให้บริการในภาคครัวเรือน ภาคยานยนต์ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ปัจจุบัน “บิ๊กแก๊ส” มีถังก๊าซหุงต้มให้บริการ 3 ขนาด ได้แก่ ถังขนาดเล็ก 4 กิโลกรัม ขนาดกลาง 15 กิโลกรัม และขนาดใหญ่ 48 กิโลกรัม รวมไปถึงมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ก๊าซหุงต้ม “บิ๊กแก๊ส” มาจากโรงแยกก๊าซชั้นนำที่ได้รับมาตรฐาน ทุกขั้นตอนของเราตั้งแต่การเก็บรักษาก๊าซ การขนถ่ายก๊าซ การบรรจุก๊าซลงถัง การขนส่งถังก๊าซไปยังร้านจำหน่ายและครัวเรือน อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและกระทรวงพลังงาน มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ด้วยน้ำแก๊สคุณภาพ ก๊าซหุงต้มจาก “บิ๊กแก๊ส” จึงให้เปลวไฟคุณภาพดี ให้ความร้อนสูงเป็นผู้ช่วยทำอาหารให้ทุกๆ มื้อของคุณได้เป็นอย่างดี

จะต้มจะตุ๋น พี่บิ๊กช่วยคุณได้

ปลอดภัยทุกถัง พลังระดับบิ๊ก