ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน (EPCms)

 

บริษัทฯให้บริการทางด้านวิศวกรรมตั้งแต่ การออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบ และก่อสร้าง รวมทั้ง บริการหลังการขาย และซ่อมบำรุงรักษา (EPCms) ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีจำนวนหลากหลาย ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV) สถานีบริการก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ(NG) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมทั้งลูกค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการจำหน่ายก๊าซดังกล่าว