บิ๊กแก๊ส ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015

บิ๊กแก๊ส ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด  ได้ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561  โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1.1  Design and Construction of Natural Gas  Station Systems and Natural Gas  Pipeline Systems

1.2  Preventive  Maintenance  of Gas Services Station

1.3.  Distribution of Natural Gas

1.4.  Liquefied Petroleum Gas (LPG) Filling Plant

 

 

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*