ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TPN)

ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินงานโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน๊ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เสริมความมั่นคง แข็งแกร่ง และกลายเป็นกำลังสำคัญของบิ๊กแก๊สที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานที่ครบวงจร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป