“บิ๊กแก๊ส” ร่วมลงนามกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว “แอลเอ็นจี”

“บิ๊กแก๊ส” ร่วมลงนามกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว “แอลเอ็นจี”

“บิ๊กแก๊ส” ร่วมลงนามกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว “แอลเอ็นจี”

 

 

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กแก๊ส  เทคโนโลยี จํากัด และนายวุฒิกร สติฐิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง “บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด” เป็นคู่ค้ากลุ่มแรกของประเทศนานกว่า 10 ปีเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว “แอลเอ็นจี” ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ได้ใช้ก๊าซแอลเอ็นจี  ทั้งนี้ ก๊าซดังกล่าวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เพราะคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่ำ ทำให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อนจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นพลังงานที่ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีความคุ้มค่ากว่า

 

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจรายละเอียด LNG เพิ่มเติม

ติอต่อฝ่ายขาย 062-709-1466 หรืออีเมล์ marketing@biggas.co.th

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*